به گزارش کارشناس پیشگیری از آسیب های اجتماعی اداره آموزش و پرورش ناحیه دو بندرعباس ،جعفرزارعی در راستای طرح سند تقسیم کارملی کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی کلیه آموزگاران پایه ششم آموزش لازم را کسب کردند و اجرای طرح در کلاس برای دانش آموزان پایه ششم الزامی می باشد که شامل آموزش مهارتهای دوست یابی ،مهارت تصمیم گیری و مهارت خودآگاهی می باشد. همچنین پلیس مبارزه با موادمخدر با حضور دراین جلسه آموزگاران پایه ششم آموزشهای اولیّه لازم را ارائه دادند.