به گزارش کارشناس بهداشت اداره ناحیه دو بندرعباس خانم قاسمی آموزش مبارزه با پدیکلوزیس در کلیه مدارس این ناحیه درحال اجرا می باشد که هدف اجرای این طرح پیشگیری و کنترل آلودگی به پدیکلوزیس در مدارس می باشد.
دراین راستابه کلیه دانش آموزان واولیاء ، آموزش لازم داده خواهد شد. و پس ازمعاینات و سپس غربالگیری موارد مبتلا جهت درمان و حتی در حین درمان اقدام لازم اعمال می شود و دانش آموزان مبتلا شامپوی پرومترین جهت درمان تحویل می شود .