به گزارش کارشناس فرهنگی و هنری اداره آموزش و پرورش ناحیه دو بندرعباس خانم میترا مشتاق جعفرزارعی کارشناس پیشگیری و سلامت ، کارگاه خانه و مدرسه باحضوردبیرشورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدّر ،رئیس اداره پیشگیری از آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش استان ،مدیرآموزش و پرورش ناحیه دو آقای سیدهادی حسینی ،معاونت پرورشی آقای مسعودکریمی و جمعی از والدین بادردبستان شهید مفتح برگزار شد. سید هادی حسینی هدف از اجرای این طرح انس والفت مابین خانواده ،دانش آموز و مربیان درراستای جلوگیری ازآسیب های اجتماعی دانست.