دوشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

گزارش مدارس " بایگانی مطالب سایت

فعالیت های پیشتازان دبستان پسرانه مفتح به روایت تصویر

فعالیت های پیشتازان دبستان پسرانه مفتح به روایت تصویر ادامه مطلب ...

نقاشی همگانی با موضوع ایست ، آب نیست در روز هوای پاک دبستان راضیه

نقاشی همگانی با موضوع ایست ، آب نیست در روز هوای پاک دبستان راضیه ادامه مطلب ...

جشن تکلیف در کنار امامزاده سید عبدالجلیل سادات کنارو مجتمع آموزشی شهید محمد دادور

جشن تکلیف در کنار امامزاده سید عبدالجلیل سادات کنارو مجتمع آموزشی شهید محمد دادور ادامه مطلب ...

نقاشی همگانی با موضوع ایست،آب نیست در دبستان دخترانه تربیت سورو

نقاشی همگانی با موضوع ایست،آب نیست در دبستان دخترانه تربیت سورو ادامه مطلب ...

آموزش اطفاء حریق توسط آتش نشانی در مدرسه نور تازیان به روایت تصویر

آموزش اطفاء حریق توسط آتش نشانی در مدرسه نور تازیان به روایت تصویر ادامه مطلب ...

برگزاری جلسات تفسیر قرآن کریم در مدرسه نور تازیان به روایت تصویر

برگزاری جلسات تفسیر قرآن کریم در مدرسه نور تازیان به روایت تصویر ادامه مطلب ...

جشن هفته وحدت دبستان دخترانه راضیه به روایت تصویر

جشن هفته وحدت دبستان دخترانه راضیه به روایت تصویر ادامه مطلب ...

همایش پیاده روی و دعای نزول باران هنرستان تربیت بدنی نشاط به روایت تصویر

همایش پیاده روی و دعای نزول باران هنرستان تربیت بدنی نشاط به روایت تصویر ادامه مطلب ...

برگزاری جشن هفته وحدت هنرستان تربیت بدنی نشاط به روایت تصویر

برگزاری جشن هفته وحدت هنرستان تربیت بدنی نشاط به روایت تصویر ادامه مطلب ...

برگزاری نمایشگاه و نقاشی همگانی با موضوع کمبود آب دبیرستان دخترانه نسیبه

برگزاری نمایشگاه و نقاشی همگانی با موضوع کمبود آب دبیرستان دخترانه نسیبه ادامه مطلب ...