دوشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

کارشناسی پیشگیری " بایگانی مطالب سایت

کارگاه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و سوءمصرف مواد مخدر ویژه والدین حوزه تازیان پایین

کارگاه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و سوءمصرف مواد مخدر ویژه والدین حوزه تازیان پایین

به گزارش کارشناس پیشگیری آموزش و پرورش ناحیه ۲ یک کارگاه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و سوءمصرف مواد مخدر ویژه والدین دانش آموزان حوزه تازیان پایین در روز دوشنبه ۹۳/۱۱/۱۳ با هدف اطلاع رسانی و ارتقای سطح آگاهی از روشهای پیشگیری اولیه از اعتیاد به منظور عملکرد مطلوب و موثر برگزار شد.

ادامه مطلب ...

کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و سوءمصرف مواد مخدرویژه والدین منطقه گچین بالا

کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و سوءمصرف مواد مخدرویژه والدین منطقه گچین بالا

به گزارش کارشناس پیشگیری از آسیب های اجتماعی اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ روز شنبه ۱۹۳/۱۱/۱۱ یک کارگاه پیشگیری از اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر ویژه والدین دانش آموزان منطقه گچین بالا در سالن آموزشگاه شهید بهشتی با هدف اطلاع رسانی و ارتقای سطح آگاهی از روشهای پیشگیری اولیه از اعتیاد به منظور […]

ادامه مطلب ...

برگزاری دوره ضمن خدمت با موضوع آسیب شناسی مشکلات جنسی دانش آموزان

برگزاری دوره ضمن خدمت با موضوع آسیب شناسی مشکلات جنسی دانش آموزان

به گزارش کارشناس پیشگیری در برابر آسیب های اجتماعی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه ۲ بندر عباس یک دوره ضمن خدمت با موضوع آسیب شناسی مشکلات جنسی دانش آموزان برای مربیان بهداشت با هدف اطلاع رسانی و ارتقای سطح آگاهی به منظور عملکرد مطلوب و موثر مربیان در برابر رفتار های پرخطر دانش آموزان در […]

ادامه مطلب ...

برگزاری چهارمین جشنواره دانش آموزی نوجوان سالم ویژه متوسطه دوم

برگزاری چهارمین جشنواره دانش آموزی نوجوان سالم ویژه متوسطه دوم

به منظور شناسایی و معرفی دستاوردها و ابتکارات در زمینه فعالیتهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی و رفتارهای پر خطر در سطح مدارس و در بین دانش آموزان چهارمین جشنواره دانش آموزی نو جوان سالم برگزار می شود .ازکلیه دانش آموزان مقطع متوسطه دوم دعوت به شرکت در این جشنواره می شود . دستورالعمل به […]

ادامه مطلب ...

درخشش دانش آموز ناحیه ۲ بندر عباس در سومین جشنواره دانش آموزی نوجوان سالم

درخشش دانش آموز ناحیه ۲ بندر عباس در سومین جشنواره دانش آموزی نوجوان سالم

کسب مقام سوم کشوری در رشته پوستر توسط سرکار خانم فاطمه روز ستان دانش آموز هنرستان دخترانه آیت الله صدر در سومین جشنوار دانش آموزی نوجوان سالم .

ادامه مطلب ...

ارسال دستوالعمل طرح مداخله در آسیب های اجتماعی

ارسال دستوالعمل طرح مداخله در آسیب های اجتماعی

به پیوست دستور العمل طرح مداخله در آسیب های اجتماعی جهت اطلاع و اجرا ارسال می گردد modakheleh    

ادامه مطلب ...

برگزاری کارگاه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و سوءمصرف مواد مخدر ویژه معاونین

برگزاری کارگاه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و سوءمصرف مواد مخدر ویژه معاونین

کارگاه پیشگیری از اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر ویژه معاونین پرورشی و معاونین آموزشی هر سه مقطع  تحصیلی با هدف اطلاع رسانی و ارتقای سطح آگاهی از روشهای پیشگیری اولیه از اعتیاد و همچنین افزایش سطح مشارکت کارکنان آموزشی در ارتباط موثر با دانش آموزان در سطح مدرسه به منظور پیشگیری از رفتار های پر […]

ادامه مطلب ...

برگزاری کارگاه پیشگیری از اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدرویژه مدیران کلیه مقاطع

برگزاری کارگاه پیشگیری از اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدرویژه مدیران کلیه مقاطع

کارگاه پیشگیری از اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر ویژه مدیران و مربیان بهداشت کلیه مقاطع تحصیلی که باهدف افزایش سطح آگاهی ،نگرش و مهارت کارکنان در مورد پیشگیری از اعتیاد ،دخانیات و عوامل محافظ و خطر و همچنین افزایش سطح مشارکت کارکنان در ارتباط موثر با دانش آموز به منظور پیشگیری از رفتارهای پر خطر […]

ادامه مطلب ...

جلسه کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی وسوءمصرف مواد مخدر

جلسه کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی وسوءمصرف مواد مخدر

جلسه کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی و سوء مصرف مواد مخدر آموزش و پرورش ناحیه دو بندرعباس باحضور ریاست اداره جناب آقای سید هادی حسینی زیارتی و کلیه معاونین و کارشناسان مسولان عضو کمیته در محل سالن کنفرانس آموزش و پرورش ناحیه تشکیل شد.

ادامه مطلب ...

برگزاری کارگاه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و سوءمصرف مواد مخدر ویژه کارکنان ناحیه ۲بندر عباس

برگزاری کارگاه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و سوءمصرف مواد مخدر ویژه کارکنان ناحیه ۲بندر عباس

کارگاه پیشگیری از اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر ویژه کارکنان اداری آموزش و پرورش ناحیه ۲ که با هدف اطلاع رسانی و ارتقای سطح آگاهی از روشهای پیشگیری اولیه از اعتیاد به منظور عملکرد مطلوب و موثر همکاران محترم با حضور مدیریت محترم اداره جناب آقای حسینی برگزار شد

ادامه مطلب ...